Articles + Multimedia
Translations
More languages
MAGNEZIJUM... Anti-Stres Mineral
8/5/2011 12:31:33 PM
Spavajte bolje, budite manje umorni, poboljšajte rad Vašeg mozga, otarasite se stresa, i podržite Vaše zdravlje sa magnezijumom. I izgubite abdominalno salo i imajte vitkiju telesnu kompoziciju. Rešenje je magnezijum!

Zasigurno jedna od najznacajnijih hranljivih materija potrebna telu, magnezijum je ukljucen u svim ovim problemima, kao i u najmanje 300 esencijalnih biohemijskih reakcija, ukljucujuci sintezu proteina, produkciju testosterona, osetljivost na insulin, absorpciju kalcijuma i regulisanje simpatickog nervnog sistema. Plus, pokazalo se da magnezijum omogucava metabolizam vitamina D, koji je esencijalan za zdravlje kostiju i lecenje osteoporoze.

Tri stvari koje morate da znate o magnezijumu, za pocetak su:
 
Prva stvar, Amerikanci su hronicno deficitni sa magnezijumom i ovaj šablon oskudice je evidentan citavim zapadnim svetom.
 
Druga stvar, standardni test koji su koristili doktori za magnezijum izmerili su nivoe seruma magnezijuma u krvi, ali samo oko jednog procenata ovog minerala pronaden je u krvi. U vecem stepenu, oko 66 procenata je pronadeno u kostima i 33 procenata u skeletnom i srcanom mišicu. Da bi se efektivno pristupilo nivoima magnezijuma koji odražavaju rad u telu, morate testirati sadržaj crvenih krvnih zrnaca. Vrlo je uobicajeno da pojedinci sa normalnim nivoom seruma magnezijuma imaju nedostatak magnezijuma.

Treca stvar, magnezijum ima ulogu u fizickom izvodenju i mišicnoj funkciji, sportisti i rekreativci su uobicajeno u manjku zbog toga što treniranje snage povecava potrebu za magnezijumom. Predstavio sam Vam mnoge razloge zbog kojih morate da izmerite nivo magnezijuma, sa detaljnim istraživanjem sa
MOJIM ZAKLJUCKOM ako samo želite brze savete. Na kraju cete pronaci link sa vodicem za suplementaciju magnezijuma.

1.Spavajte Bolje i Rešite se Insomnije
Magnezijum ima umirujuci efekat na nervni sistem, što znaci da ako ste deficitni Vaši otkucaji srca i simpaticki nervni sistem bice isforsirani. U dodatku, manjak magnezijuma pokazao je menjanje elektricne aktivnosti u mozgu, što prouzrokuje poremecaj sna i cesta budenja.
 
Skora studija, ljudi sa slabim kvalitetom spavanja, uradena od strane Pittsburg Sleep Quality Index pokazala je da uzimanjem suplementa magnezijuma smanjuje nivoe hronicnog upalnog stresa i poboljšava kvalitet spavanja. Istraživaci sugerišu da se dodavanjem magnezijuma u dijetema smanjuje aktivnost simpatickog nervnog sistema, efektivno smanjuje stres i omogucava opuštanje. Obratite pažnju da su u ovoj studiji, manji nivoi magnezijuma takode bili povezani sa vecim indeksom telesne težine, što ukazuje na vezu izmedu procenta telesne masti i nivoa magnezijuma.

Druga studija podržala je vezu izmedu niskih nivoa magnezijuma, slabog sna, stimulacije simpatickog nervnog sistema i ubrzanih otkucaja srca kao odgovor na vežbanje. Ucesnici su bili hronicno lišeni sna i utvrdeno je da se sniženi nivoi magneziumapoklapaju sa povecanjem nivoa poremecajem sna. U isto vreme, koncentracija norephinephrina se povecala – što ukazuje na stimulaciju simpatetickog nervnog sistema – koji je bio ukazan kao jedan od razloga za umanjenje nivoa magnezijuma. U meduvremenu, puls se ubrzao nakon testa vežbi opterecenja, što potvrduje vezu izmedu gubitka magnezijuma, visokog nivoa stresa i anksioznosti.

MOJ ZAKLJUCAK: Uzimajte Magnezijum kako bi Vam pomogao da spavate mirno tokom noci i kako bi Vas oslobodio stresa.
 
2.Poboljšanje Funkcije Mozga i Borba protiv Depresije                                                                                                             Magnezijum je esencijalan za odlicnu memoriju. Suplementacija magnezijumom pokazala je poboljšanu elektricnu aktivnost mozga što dalje poboljšava funkcionisanje mozga, što znaci bolje ucenje i pamcenje. Ovo ima implikacije na depresiju kao i na hronicno loša raspoloženja. Magnezijum igra bitnu ulogu u oslobadanju neurotransmitera, koji uticu na  otpuštanje moždane hemije kao što je serotonin zbog kojeg se osecate dobro.

Istraživanje sa MIT-a pokazalo je da magnezijum reguliše kljucni receptor u mozgu koji podržava pamcenje i ucenje. Adekvatan magnezijum sadržan u koštanoj srži je esencijalan za održavanje plasticnosti sinapsi. Dalje, magneziju je neophodan za pravilnu aktivnost mnogih enzima u moždanim celijama koje kontrolišu celijsku i memorijsku funkciju.
 
MOJ ZAKLJUCAK: Magnezijum cini da Vaš mozak bolje radi i poboljšava memoriju!
 
3.Povecavanje Nivoa Testosterona i Izgradnja Mišica                                                                                                    Magnezijum je neophodan za energiju metabolizma i fizicko izvodenje i novo istraživanje pokazuje da njegovim uzimanjem povecava se nivo testosterona. Studija 2011 testirala je grupu sedentarnih muškaraca koji su uzimali 10 mg magnezijuma, po kilogramu telesne mase, dnevno (Grupa 1), grupa  sportista tae kwon do-a koji su uzimali istu dozu (Grupa
 
2), i grupa sportista tae kwon do-a koji nisu uzimali magnezijum (Grupa
 
3). Grupa 2 imala je najvece povecanje nivoa testosterona nakon treninga tae kwon do-a, pratila ih je grupa 3, dok je grupa 1 imala najniži nivo (ova grupa nije radila vežbe), ukazaje na to da suplementacija magnezijumom povecava nivo testosterona kada se kombinuje sa vežbanjem. Ovo sugeriše na to da adekvatan magnezijum u telu ne povecava samo testosteron kada trenirate vec takode poboljšava efekte performansi.
 
MOJ ZAKLJUCAK: Ako ne uzimate magnezijum gubite na odgovorima testosterona i ostavljate mišicni dobitak na stolu.
 
4.Postanite Jaci i Maksimizirajte Sintezu ProteinaMagnezijum podržava sintezu proteina i omogucava enzimima da funkcionišu u telu. U dodatkku, istraživanje pokazuje da  suplementacija magnezijumom uparena sa vežbama otpornosti može uciniti Vaše telo jacim.Ova studija je pokazala da je grupa koja je uzimala osam mg magnezijuma, po kilogramu telesne težine, dnevno, dok su trenirali tri puta nedeljno,  poboljšala svoju snagu znacajno više nego kontrolisana grupa koja je samo trenirala. Istraživaci sugerišu da magnezijum ima ulogu u nivou ribozoma u sintezi proteina, i njegovo uzimanje tokom treninga  vodi do izuzetne snage i dobijanja mišicne mase.

MOJ ZAKLJUCAK: Optimalan nivo magnezijuma neophodan je za mišicnu razvijenost.

5.Smanjenje Upale: Poboljšajte Zdravlje Srca                                                                                                                   Upala nije samo prepreka oporavljanju od teškog vežbanja; ona takode doprinosi srcanim bolestima, Alchajmerovoj bolesti, artritisu i dijabetesu. Studija sa George Washington Univerziteta pokazala je da manjak magnezijuma vodi ka povecanju upale u telu, pogadajuci krvne sudove, kardio-vaskularna i intestinalna tkiva. Upala kardio-vaskularnog tkiva može dovesti do oboljenja srca jer povecava oksidativni stres, dok intestinalna upala dovodi do digestivnih poremecaja.

Deficit magnezijuma takode smanjuje metabolizam lipida i povecava krvni pritisak, negativno uticuci na zdravlje arterija i na kraju prouzrokuje aterosklerozu. Istraživanje pokazuje da dodavanje magnezijuma dijeti, u formi od 365 mg dva puta dnevno tokom šest meseci, može smanjiti verovatnocu da se doživi bol u grudima izazvanog vežbanjem. Ucesnici istraživanja su prethodno iskusili bol u grudima pre ove studije. Uzimanje magnezijuma takode im je omogucilo da poboljšaju dužinu vežbanja za 14 procenata više od kontrolne grupe.

MOJ ZAKLJUCAK: Magnezijum je od kljucnog znacaja za kardio-vaskularno zdravlje jer smanjuje upalu.
 
6.Imajte Snažnije Kosti: Sprecite Osteoporozu       
Kalcijum je neophodan za jake kosti, ali ne postiže se ništa nemate adekvatne nivoe magnezijuma i vitamina D. Magnezijum aktiviral aktivnost celijskih enzima, dopuštajuci telu da konvertuje vitamin D u aktivnu formu kako bi pomogao absorpciju kalcijuma i jacanje kostiju. Magnezijum vodi do otpuštanja hormona kalcitotina, koji pomaže ocuvanje strukture kosti i izvlaci kalcijum iz krvi i mekog tkiva i vraca ih u kosti. Plus, magnezijum potiskuje paratiroidni hormon, koji utice na lako lomljenje kostiju.
 
Studije istraživaca ukazale su na važnost, odnosa izmedu kalcijuma i magnezijuma (idealni odnos 1:1), i integrisane uloge vitamina D i magnezijuma za zdravlje kostiju. Podržavanje veze izmedu ova dva minerala poteklo je od istraživaca koji je pronašao da davanje suplementa vitamina D gojaznoj ženi koja je deficitna i vitaminom D i magnezijumom, daje rezultate povecanja koncentracije magnezijuma. Interesantno, za žene koje nisu gojazne sa istim nedostatkom i suplementacijom, koncentracija magnezijuma se povecala ali ne znacajno.
 
MOJ ZAKLJUCAK: Vaša suplementacija kalcijuma je nekorisna bez adekvatnog magnezijuma. Kombinujte kalcijum i magnezijum u jednakim dozama...i ne zaboravite vitamin D.

7.Poboljšajte insulinsku osetljivost: Sprecite Dijabetes         
Mali nivoi magnezijuma smanjice Vašu osetljivost na insulin, što ce otežati gubljenje kilograma. Takode ce ometati skladištenjeglikogena u telu, što znaci duži oporavak nakon vežbanja. Takode, povecana otpornost na insulin i slabo kontrolisani dijabetes rezultiraju veci gubitak magnezijuma, uvelicavajuci ceo problem.

Pregled iz Biological Trace Element Research casopisa izveštava da magnezijum igra bitnu ulogu u metabolizmu ugljenih hidrata, a koji uticu na aktivnosti hormona koji kontrolišu nivoe šecera u krvi. Nizak nivo magnezijuma može stvoriti otpornost na insulin, što može rezultirati nemogucnosti bubrega  da zadrže magnezijum tokom epizoda hiperglikemije, stvarajuci silazne spirale od nedostatka magnezijuma a zatim i dijabetes.

MOJ ZAKLJUCAK: Magnezijum podržava kompoziciju vitkog tela i sprecava dijabetes.

8.Sprecite Metabolicki Sindrom: Magnezijum i Trudnoca
Niski nivoi magnezijuma su uobicajeni kod trudnica i pronadeno je da se povecava rizik nastajanja dijabetesa i metabolickog sindroma kod dece nakon rodenja. Metabolicki sindrom je upalno stanje, i manjak magnezijuma odražava se u stresnim efektima koji aktiviraju simpateticki nervni sistem, povecavajuci oksidativni stres i upalu. Da li dolazite do tacke kada svi ovi zdravstveni problemi uzajamno deluju? Metabolicki sindrom, dijabetes, kardio-vaskularne bolesti, povecana simpateticka aktivnost, poremecaj sna, i otpuštanje kortizola (o kojem cu govoriti u tacki 9) je medusobno povezano.

MOJ ZAKLJUCAK: Nedostatak magnezijuma kod trudnica vodi ka dijabetesu i metabolickom sindromu kod deteta.
 
9.Stres: Neophodnost Magnezijuma za Detoksikaciju Kortizola
 
Ne zaboravite da magnezijum utice na simpateticki nervni sistem i otpuštanje norepinephrina, koji izazivaju otpuštanje kortizola. Magnezijum je esencijalan za detoksikaciju kortizola kao što adekvatan nivo pomaže da budete u opuštenom stanju.

MOJ ZAKLJUCAK: Suplementacija magnezijumom smanjuje nivo kortizola.

10.Varenje: Nedostatak Magnezijuma Izaziva Konstipaciju (zatvor) i Digestivne Bolesti                                          Postoje brojni simptomi nedostatka magnezijuma ukljucujuci konstipaciju, gojaznost, iritabilnost, insomniju, tremor mišica i grcevi i slaba mentalna funkcija. Normalno varenje ukljucuje dve do tri meke stolice dnevno, ali prosecna osoba ima tvrdu stolicu jednom u dva dana.

Studije su pokazale da magnezijum poboljšava varenje i istraživaci sugerišu na korisne efekte dijetetskih vlakana na gastrointestinalni trakt zbog visokog sadržaja magnezijuma. Dodata korist u bržem prenosu kros GI trakt jeste smanjenje rizika od obolevanja koja ukljucuju rak creva i dijabetes.

MOJ ZAKLJUCAK: Magnezijum poboljšava varenje i eliminiše konctipaciju. Ovo smanjuje dijabetes i rizik od nastajanja raka creva.
 
11.Lecite ADHD i Hiperaktivnost                                                                                                                                            Studije kod dece sa ADHD konstantno ukazuju na to da je uzrok tome nizak nivo magnezijuma. Suplementacija magnezijumom pokazala je povecanje raspona pažnje, koje istraživaci isticu kako zbog toga što ima smirujuce dejstvo takode i zbog poboljšavanja aktivnosti mozga. Mera od 200 mg dnevno poslužice svrsi.

MOJ ZAKLJUCAK: Uzimajte magnezijum za poboljšanje fokusiranja i smanjivanja ADHD-a.

12.Abdominalno Salo i Centralna Gojaznost: Obim Struka Može Sugerisati Nedostatak Magnezijuma                     Ovo može biti jedna od najdragocenijihi bitnih tacaka koja istice suštinu magnezijuma u kontrolisanju težine: jer uloga magnezijuma u regulisanju šecera, insulinske osetljivosti i sposobnosti da smanji upalu i anksioznost, smanjivanja kortizola, poboljšavanja nivoa HDL holesterola, i stimulisanja sinteze proteina, apsolutno su kljucne stvari za vitko telo.
 
Magnezijum je posebno važan u lecenju gojaznosti, jer ekstremno gojazne individue obicno imaju metabolicki sindrom i hronicne upale, koje su uvelicane tipicnim statusom niskog magnezijuma. U dodatku, istraživaci pokazuju da su nivoi stomacnog sala vezani za suvišan kortizol, nizak magnezijum, i povecani rizik od svih gore navedenih zdravstvenih problema.

MOJ ZAKLJUCAK: Adekvatan magnezijum je krucijalan u lecenju gojaznosti i vitke kompozicije tela.

Za detaljne informacije o suplementaciji magnezijumom procitajte How I Replenish Magnesium Levels.
 
 
References
Back to top

Online Store

Green Tea Excellence 2.0

An ultra pure Green Tea formula that is rich in polyphenols

BCAA Excellence 2.0

Featuring highly specific anabolic ratio of L-Leucine to L-Isoleucine and L-Valine, and rapid release properties of gelatin capsule delivery

Carnitine Synergy

With two forms of carnitine to support energy, focus, and body composition

D3 Excellence Softgels

Featuring 5000 IU of vitamin D3 to support bone health, immune function, and more

More products »

Online Store

Fenuplex

Award winning combination of Fenuplex and Insulinomics. Features concentrates of three highly valued herbs traditionally used to support healthy glucose metabolism.

Omega 3 6:1

A highly concentrated source of health promoting omega-3 essential fatty acids from cold water fish, the highest level available. $34.00

More products »

Join Our Email List Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Instagram