Articles + Multimedia
Translations
More languages
Vyvarujte sa častých chýb pri chudnutí, vďaka nízkosacharidovému štýlu vašej životosprávy
7/1/2013 1:14:51 PM
Obmedzovanie príjmu sacharidov v prospech vysoko proteínovej stravyje najjednoduchší spôsob, ako rýchlo schudnúť. Avšak, mnoho ľúdí sa často dopúšťa nasledujúcich chýb, najmä keď tvrdo trénujú v snahe urýchliť proces odbúravania tukov.

S týmyto piatimi tipmi, aaplikáciou nízkosacharidového prístupu dosiahnete vaše výsledky oveľarýchlejšie.
 
Chyba #1:Nedostatočne zvyšovanie dávky proteínu.  You Are Not Increasing Protein Enough
 
Nískosacharidové diéty sú prirodzene viac proteínové,pričomstáleje jednýmznajčastejších proiblémov jeho nedostatočný príjem.
Keď na sebe tvrdopracujete  pre dosiahnutie rýchlych výsledkov. Uistite sa,že v skladbe vašej stravy nemáte viac ako 50 g sacharidov striktne zo zeleninových zdrojov,a pozdvidhnite príjemproteínu o 20 až 50 %.
 
Chyba #2: Neprijímate dostatok kvalitných tukov
Nízkosacharidové diéty,by mali byť prirodzene viac tukové diéty,pričomje však dôležité,aby boltuk zabezpečený z tých najlepších zdrojov – Omega 3,MCT triglericidov trojitej vazby (kokosový olej) a mononasýtených tukov (olivový olej a avokádo)
 
Omega-3 mastné kyseliny sú považované za esenciálne (EFA) aj vďaka tomu, že majú exelentný vplyv napodporu pálenia tukov. Navyše,konzumácia MCT tukov môže nahradiť glykogén pri tréningu vysokej intenzity.
 
Ako iste uznáte,keď ste už trénovali v stave glykogénovej vyčerpanosti, žeto môže byťdosťbolestivé aniektorí ľudia pocítia citeľný prepadvo výkonnosti. Jednou z ciest ako sa vyhnúť tomuto stavu,je ukrutá v správnom doplnení MCTtukov ako kokosový olej pred tŕeningom,pretože ho telo využije ako energiu. Vyskúšajte si pripraviť svoje predtréningové jedlo v kokosovom oleji (aleboiba dolniť 2polievkové lyžice)60minút pred vašim výkonom.   
 
Chyba #3: Máte nedostatok Sodíka a Potásia
When you shift to a low-carb diet, your body ends up excreting more sodium and water. This can lead to mineral imbalances, lower blood pressure, and sluggishness. This situation is commonly mistaken as low blood sugar, and individuals often respond by increasing carb intake. Don’t do it.
 
Instead you want to ensure you are taking in sodium either in diet or in supplement form. One study found that supplementing daily with 3 to 5 grams of sodium and 2 to 3 grams of potassium allowed subjects who were exercising on a low-carb diet to maintain circulation and avoid losing muscle mass.
 
Take electrolytes to get both sodium and potassium together. Cooking with meat broths and using Celtic or Himalayan salt on your food can also help.
 
Akonáhle prejdete na nízkosacharidovú diétu, vaše telo začne vylučovať viac sodíka a vody. To môže viesť k nerovnováhe minerálov,znižovaniu krvného tlaku a slabosti. Táto situácia sačastoprisudzuje nízkej hladine krvného cukru, a ľudia častoreagujú tak, že savrátia kpríjmu sacharidov. Nerobte to.
 
Namiesto toho sa uistite,či užívate dostatoksodíka, buď v strave, alebo v podobe doplnkov. Jedna štúdia zistila, že denný prídavok 3 až 5 gramov sodíka a 2-3 g potázia umožnil jednootlivco,ktorý sastravovali nízkosacharidovým princípom udržiavať udržiavať krvný obeh,pričom vôbec nedošlo k strate svalovej hmoty.  
 
Vyberte si napríklad elektrolyty,kdedostanete sodík aj draslík dohromady. Varenie mäsa vo vývare a používanie keltskej či himalájskej soli v jedle, môže tiež výrazne pomôcť.

Chyba #4: Mátenedostatok magnézia
Kým nedopĺnate magnéziumvoforme doplnkov výživy,tak je veľmi pravdepodobné,že ho máte ažstrašidelné málo,čo výrazne brzdí úbytok tuku na vašom tele. Keď sa vzdátesacharidov a pridáte poctivý tréning,tak potrebujete oveľa viacmagnézia, pretože hrá významnú rolu v metabolisme insulínu. Vyhnite sa tejto častej chybe,tým,že dodáte telukvalitnú zmas magnézia voformách Glycinátu a taurátu,pričom oxidačné magnéziumako jedinýmenej kvalitný  zdroj nestačí.
 
 
“Chyba” #5: Nevyužívate benefity kofeínu
Toto nie je až tak  "chyba", pretože konzumácia kofeínu je osobná voľba a ľudia naň reagujú rôznym spôsobom. Avšak, správne aadekvátne doplnenie kofeínu pred tréningom keď sa stravujete nízkosacharidovo,dodá telu výbornú podporu pre urýchlené spaľovanie tukov.
 
Nedávne vedecké štúdie zistili, že keď trénovaný cyklisti doplnil 3 mg kofeínu na kg telesnej hmotnosti a vykonali osem 5-minútových "šprintov" na maximálnej kapacite a v stave vyčerpaného glykogénu takdosiahnli výrazne lepšie výsledky ako placebo skupina. Kofeín zlepšil výkon v priebehu tréningu a je odporúčaný ako vhodný stimulant ak máte nížšie energetické zásoby v krvi a chcete efektívnejšie schudnúť.
 
Dokonca,väčšie dávky kofeínu,môžu maťešte lepší efektna podporu vysokého výkonu -8mg na kg telesnej hmotnosti bolo dokázaných ako ideálnadávka pre glykogénovo nevyčerpaných atlétov.    
 
References
Back to top

FOLLOW US:

 

 

Join Our Email List Follow us on Twitter Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Instagram